فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم ؟

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم ؟ همیشه از قدیم تا به امروز گرفتن پاداش، تشویق و تحسین احساسات و انگیزه انسان را تهییج می کند. چند سال پیش یکی از مراجعینم تعریف می کرد که در انجام کارهایش بسیار بی میل و رغبت است و من این تکنیک ارزشمند را به…