فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

چطور به گذشته فکر نکنیم

چگونه به گذشته و خاطرات تلخ آن فکر نکنیم ؟

چگونه به گذشته فکر نکنیم ؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که زمان هایی را به خاطر ناراحتی از خطاها و اشتباهات در گذشته  نتوانسته باشید خواب راحتی را تجربه کنید و همیشه افسرده و غمگین باشید. مشکلاتی که شاید درگذشته رخ داده باشند، اما هنوز…