فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

پسرها از چه حرف هایی خوششان می اید

جملاتی که مردان را جذب میکند – گفتن این جملات مرد را ازدواج منصرف می کند – زیبا اندیشی

. جملاتی که مردان را جذب میکند جملاتی که مردان را جذب میکند ؟ بارها و بارها در سمینارها و جلسات مشاوره ام خانم ها از من می پرسند: مردان عاشق شنیدن چه جملاتی هستند ؟ جملاتی که مردان عاشق شنیدنش هستند چیست؟ همیشه ما به دنبال جملاتی که…