فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

پسران از چه دخترایی خوششون میاد

به کارگیری این شیوه برای ترغیب مرد به ازدواج اشتباه است؟

مردان چه زنانی را برای ازدواج انتخاب میکنند مردان چه زنانی را برای ازدواج انتخاب میکنند ؟ چه ویژگی هایی در زنان، مرد را مجذوب خود می کند؟ من با پسرهای زیادی برخورد داشتم، پای دردل آنها نشستم، صحبت کردم و به آنها مشاوره دادم. وقتی…