مرور برچسب

روانشناسی بعد از طلاق

دوران بعد از طلاق – 4 اشتباه بزرگ در دوران پس از طلاق – زیبا اندیشی

دوران بعد از طلاق چگونه دوران بعد از طلاق را به بهترین نحو سپری کنید؟ روزی که در دفترخانه برگه طلاق را امضا می کنید می دانید که جدایی پایان دنیا نیست بلکه آغاز زندگی دیگری است. در زندگی جدیدتان هر روز احساسات منفی یا مثبتی را تجربه…