مرور برچسب

رابطه تصمیم گیری با احساسات

راه و رسم درست انتخاب کردن – چگونه انتخاب درستی داشته باشیم – زیبا اندیشی

راه و رسم درست انتخاب کردن تصمیم‌گیری فرآیندی است که بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد و نقش مهم و برجسته‌ای در سرنوشت هر انسان دارد. افراد همواره در موقعیت‌های مختلف زندگی ناگزیر به انتخاب هستند. از امور کوچک و جزیی گرفته تا…