فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

دوران بعد از طلاق زن

دوران بعد از طلاق – 4 اشتباه بزرگ در دوران پس از طلاق – زیبا اندیشی

دوران بعد از طلاق چگونه دوران بعد از طلاق را به بهترین نحو سپری کنید؟ روزی که در دفترخانه برگه طلاق را امضا می کنید می دانید که جدایی پایان دنیا نیست بلکه آغاز زندگی دیگری است. در زندگی جدیدتان هر روز احساسات منفی یا مثبتی را تجربه…