فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

دفتر هدف

روش نوشتن اهداف – روش نوشتن لیست اهداف را قبل از اینکه دیر شود بیاموزید – زیبا اندیشی

روش نوشتن اهداف بهترین روش نوشتن اهداف به چه صورت است؟ یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است هدفتان را روی کاغذ بیاورید.نگویید: «هدف که نوشتن نمی خواهد من در ذهنم می دانم که هدفم چیست.» شما که اینقدر تنبل هستید و حوصله ندارید…