فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

بدون هدف

چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟

چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و ...شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟…