مرور برچسب

انگیزش چیست

انگیزه چیست – با معنی و مفهوم انگیزه بیشتر آشنا شوید – تعریف انگیزه چیست – زیبا…

انگیزه چیست انگیزه چیست ؟ تعریف انگيزه در لغت به معنای علت و دليلی است که شخصی را به کاری وادار می کند و در اصطلاح به نيرویی اطلاق می‏ شود كه از درون فرد را به ‏سمت يک هدف سوق می‏ دهد. به همین خاطر نیروی اراده عاملی ضروری برای دستیابی…