فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

اندیشه آسمان آبی

اندیشه آسمان آبی

در این فایل صوتی رایگان استاد یاسر مهدویان به توضیح ایده " اندیشه آسمان آبی " که اولین بار توسط چارز گارلدفیلد مطرح شده است می پردازد.آیا تا به حال ایده اندیشه آسمان آبی را شنیده اید؟من وقتی برای اولین بار با این تفکر آشنا شدم برایم…