فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

از کجا بفهمیم یک پسر دوستمان دارد

از کجا بفهمیم پسری دوستمان دارد ؟

آیا به پسری علاقه مند هستید اما مطمئن نیستید که این او هم شما را دوست دارد یا نه؟ احساس می‌کنید به شما توجه دارد اما دقیقاً نمی دانید که این احساس واقعی است یا زاییده خیالاتتان؟  از کجا بفهمیم پسری دوستمان دارد ؟ چگونه بفهمیم پسری دوستمان…