فقط یک ذهن زیبا می تواند یک زندگی زیبا خلق کند !

در مکتب زیبا اندیشی شما محکوم به موفق شدن هستید !!!

مرور برچسب

از دست دادن انگیزه

چگونه انگیزه خود را از دست ندهیم ؟

چگونه انگیزه خود را از دست ندهیم ؟ بارها در سمینارها و جلسات مشاوره ام افراد از من می پرسند: ما هدفی را برای خود تعیین می کنیم ولی نمی دانیم در مسیر هدف، چطور انگیزه خود را از دست ندهیم ؟من تکنیک هایی را به آنها آموزش می دهم تا بتوانند در…