مرور برچسب

از دست دادن انگیزه زندگی

چگونه انگیزه خود را از دست ندهیم ؟

چگونه انگیزه خود را از دست ندهیم ؟ بارها در سمینارها و جلسات مشاوره ام افراد از من می پرسند: ما هدفی را برای خود تعیین می کنیم ولی نمی دانیم در مسیر هدف، چطور انگیزه خود را از دست ندهیم ؟ من تکنیک هایی را به آنها آموزش می دهم تا بتوانند در…