باید و نباید های دیت اول

۱۴۹,۰۰۰ تومان

  • چه زمانی باید اولین قرار ملاقات را تنظیم کنیم ؟
  • موضوع صحبت را چگونه مدیریت کنیم ؟
  • پوشش و لباس اولین قرار ملاقات چگونه باید باشد ؟
  • در اولین قرار چه نوع آرایشی باید داشته باشیم ؟
  • بهترین عطر برای اولین قرار ملاقات چیست ؟
  • چه سوال هایی بپرسیم و چگونه سوالات را پاسخ دهیم ؟
  • مکان اولین قرار را چگونه انتخاب کنیم ؟

هر کدوم از موارد بالا را رعایت نکنید، فاتحه رابطه شما خوانده است

939325344326
اولین قزار ملاقات
باید و نباید های دیت اول

۱۴۹,۰۰۰ تومان