می تونی بحث درباره پسرها از چه تیپ دخترایی خوششان می آید؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!