می تونی بحث درباره چگونه به یک مرد پیشنهاد ازدواج دهیم | در زمان پیشنهاد ازدواج این ۴ نکته را در نظر بگیرید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!