می تونی بحث درباره از 6 ماه قبل برای جشن عروسی خود برنامه ریزی کنید. را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!