می تونی بحث درباره ۱۰ ویژگی موثر که شما را به مردی جذاب برای زنان تبدیل می کند. را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!