می تونی بحث درباره روش نوشتن اهداف – روش نوشتن لیست اهداف را قبل از اینکه دیر شود بیاموزید – زیبا اندیشی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!