می تونی بحث درباره سه ویژگی که نشان می دهد پسر خواهان ازدواج با شماست را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!