می تونی بحث درباره آیا رابطه تان به ازدواج ختم خواهد شد را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!