توضیحات قبل از انجام تست

دختر دوست داشتنی، اگر رابطه شما بین ۳ تا ۶ ماه است که شکل گرفته، این تست مخصوص شماست، ولی اگر مدت رابطه شما غیر از این است، لطفا به صفحه قبلی برگردید و تست درست را انتخاب کنید.

در پایین صفحه سوالاتی آمده است که باید به آنها پاسخ دهید، اگر به دنبال یک نتیجه درست هستید، سعی کنید کمی دقت کنید و دقیق ترین پاسخ را انتخاب کنید.

برایتان آرزوی موفقیت می کنم

در حال بارگیری